Profile

Company Information :

Company name :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งยงกลการ
 
YING YONG KONLAKARN LTD., PART.

Business Information :

Industry group :
  1. การบริการต่าง ๆ, การซ่อมบำรุง
  2. เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
  3. รถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์
Business type :
  1. Service provider
  2. Manufacturer

Contact Information :

Address 1 :
12/17 หมู่ 7 ถนนธนบุรี-ปากท่อ กรุงเทพฯ 10150
Address 2 :
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
Country :
ไทย
Tel :
(66) 0-2897-2081-4
Fax :
(66) 0-2415-1400

Other information :

Capital Investment :
20,000,001 - 50,000,000
Employee range :
0 - 50

Company Profile

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งยงกลการ ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 เป็นกิจการที่ทำงานเกี่ยวกับผลิตและซ่อมงานเกี่ยวกับกระบอกและแกนไฮดรอลิค (Hydraulic cylinder and rod) สำหรับงานอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ และผลิตกระบอกฉีดพลาสติก (Extrusion Cylinder) ตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากงานที่กล่าวมาแล้ว ทางห้างฯ ยังสามารถทำงานเกี่ยวกับสร้างและซ่อมกระบอก - แกนไฮโดรลิค สำหรับรถขุด (Excavator) , รถเครน (Crane), รถโฟล์คลิฟท์ (Folklift) ได้ทุกขนาด มีบริการแลกเปลี่ยนกระบอก-แกนไฮดรอลิค สำหรับรถขุด(Excavator) เพื่อให้ลูกค้าสะดวกและประหยัดเวลาในการซ่อม ฦทางห้างฯ ยังมีความชำนาญในการเจาะรูลึกเหล็กตัน (Deephole drilling) และคว้านรูลึก (Deep Hole Boring), เจาะรูลึกลักษณะพิเศษ (Special Deep Hole), เจียระไนลูกกลิ้งขนาดใหญ่ด้วยเครื่อง Roll Grinding Machine ผิวลูกกลิ้งพร้อมชุบฮาร์ดโครม (Hardchrome) นอกจากนี้ยังมีความสามารถสร้างลูกกลิ้งผิวกระจก (Mirror Roller) อีกด้วย
ปัจจุบัน ทางห้างมีผลงานเป็นที่ยอมรับ แก่บริษัทชั้นนำ อาทิเช่น โรงปูนซีเมนต์ต่างๆ โรงรีดเหล็ก โรงงานสร้างเครื่องฉีดพลาสติก เป็นต้น