คว้านและขัดกระบอกทั่วไป

ID : 5067
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : Hydraulic Cylinder
Last Update : 20/10/2557 13:38 Preview : 435,161
ID : 110462
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : Deep Hole Drilling
Last Update : 20/10/2557 13:23 Preview : 4,800
งานเจาะรูลึกทรงกระบอก
ID : 110463
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : Honing Cylinder
Last Update : 20/10/2557 13:35 Preview : 5,480
งานขัดผิวภายในทรงกระบอก
ID : 110464
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : Boring Cylinder
Last Update : 20/10/2557 13:36 Preview : 5,156
งานคว้านผิวภายในทรงกระบอก