PAGE VIEW : 12,343

Product Information :

Name :
กระบอกรถขุด(Excavator Cylinder)
Category :
  1. เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Sub - Category :
  1. กระบอก-แกนไฮดรอลิคสำหรับรถขุด, รถแทรกเตอร์, รถเครน, รถโฟล์คลิฟท์
Brand :
ยิ่งยงกลการ
Model :
Excavator Cylinder
Product Type :
  1. บริการ
  2. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :

   หากทางโรงงานของท่านมีสินค้าไม่เพียงพอหรือไม่ตรงรุ่น กับรถของลูกค้า เราสามารถ ตัด-ต่อ กระบอกไฮดรอลิคให้ใหม่ได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน
   We have the Hydraulic Cylinder System Rebuilt Service by the specialists in excavator hydraulic cylinder field. The process will finish in  3 days.

www.yingyong.co.thRelated Product :

แกนไฮดรอลิคสำหรับรถขุด(Excavator Rod)
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : Excavator Rod
Last Update : 22/06/2552 22:09 Preview : 13,205

Other Product In Group "กระบอก-แกนไฮดรอลิคสำหรับรถขุด, รถแทรกเตอร์, รถเครน, รถโฟล์คลิฟท์ (3)"