สินค้าใหม่ (13)

ID : 21772
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : Excavator Cylinder
Last Update : 22/06/2552 22:12 Preview : 12,391
ID : 109962
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : Hard Chrome Outside Cylindrical
Last Update : 13/10/2557 15:59 Preview : 8,162
งานชุบฮาร์ดโครมภายนอกทรงกระบอก
ID : 110111
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : Hard Chrome Inside Cylindrical
Last Update : 13/10/2557 16:01 Preview : 6,177
งานชุบฮาร์ดโครมภายในทรงกระบอก
ID : 110174
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : Test Pressure Process after Repair Cylinder
Last Update : 13/10/2557 15:37 Preview : 8,688
ID : 110462
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : Deep Hole Drilling
Last Update : 20/10/2557 13:23 Preview : 4,940
งานเจาะรูลึกทรงกระบอก
ID : 110463
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : Honing Cylinder
Last Update : 20/10/2557 13:35 Preview : 5,642
งานขัดผิวภายในทรงกระบอก
ID : 110464
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : Boring Cylinder
Last Update : 20/10/2557 13:36 Preview : 5,295
งานคว้านผิวภายในทรงกระบอก
ID : 110465
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : Grinding Rod
Last Update : 20/10/2557 13:45 Preview : 4,735
งาน Grinding Rod
ID : 110466
Brand : ยิ่งยงกลการ
Model : GrindingRodDimension350x2000
Last Update : 20/10/2557 13:48 Preview : 5,617
งาน GrindingRodDimension350x2000
ID : 110577
Last Update : 14/11/2557 09:05 Preview : 6,552
แกนไอโดรลิคทำตามสั่งลูกค้า
ID : 111577
Last Update : 14/11/2557 08:54 Preview : 6,702
แกนพร้อมลูกสูบในตัวขนาดแกน 300 มม ยาว 800 มม กลึงเจียแล้วชุบฮาร์ดโครม
ID : 113399
Last Update : 23/12/2557 10:53 Preview : 6,876
ID : 132295
Brand : Hydraulic cylinder 600*1000 mm
Last Update : 19/05/2559 10:33 Preview : 4,843
กระบอกไฮโดรลิค ขนาด 600*1000 มม